ترانسفورماتورهای اندازه گیری

ترانسفورماتور القایی


ترانسفورماتور¬های ولتاژ القایی
عایق گازی هگزا فلورید گوگرد (SF6)
EGF (550-245) کیلوولت
توصیف کلی
ترانسفورماتور¬های ولتاژ از نوع EGF در پست¬های فشار قوی و در محدوده¬ی 550-245 کیلوولت مورد استفاده قرار¬می¬گیرد. آن¬ها ولتاژ بالا را به یک ولتاژ با دامنه¬ی استاندارد جهت استفاده در تجهیزات اندازه¬گیری و حفاظتی تبدیل می¬کنند. بخش فعال ترانسفورماتور ولتاژ در قسمت پایین بدنه که در برابر فشار مقاوم است، قرار گرفته شده¬است. هسته¬ی آهنی پتانسیل زمین است. سیم پیچ ثانویه درست بر روی هسته آهن مستقر شده¬است. سیم¬پیچ ثانویه از گاز SF6 بوشینگ به سمت ترمینال باکس عبور می¬کند. اتصالات ولتاژ فشار قوی توسط لوله¬های آلمینیومی اتصال کوتاه، پیاده¬سازی می¬شوند. توزیع میدان الکتریکی میان عایق به کمک یک الکترود کنترلی مخصوص که داخل عایقی از جنس ترکیبات سیلیکونی قرار دارد، بهینه می¬شود.
اجزای بدنه شامل محفظه¬ی عایق¬بندی¬شده¬ی هلیوم (محفظه¬ای که هیچگونه نفوذی به بیرون ندارد) و آلمینیوم ریخته¬گری-شده¬ی مقاوم در برابر خوردگی می¬باشد. تمامی اجزای بدنه به طور اختصاصی تحت فشار استاندارد قابل اجرا مورد آزمایش قرار گرفته¬است. چگالی گاز SF6 با جبرانساز دما توسط زنگ هشدار مشاهده¬ی چگالی گاز کنترل می¬شود. طراحی ویژه به این معنی است که عملکرد مشاهده و کنترل چگالی گاز می¬تواند بدون تخلیه آن بررسی¬شود. یک دیسک فلزی قطع¬کننده مقاوم در برابر خوردگی، توسط یک پوشش فلزی که در بالای بدنه تعبیه شده¬است، که در صورت بروز خطا فشار ایمن را تضمین می¬کند، محافظت می¬شود.
ترمینال باکس بزرگ با یک پوشش که امکان باز¬شدن از پهلو دارد، مجهز شده¬است. گاز خالص SF6 برای دمای محیط تا 40- درجه¬ی سانتیگراد مورد استفاده قرار می¬گیرد. ترانسفورماتور برای کارکردن در دماهای پایین¬تر تا 60- درجه سانتیگراد با یک گاز ترکیبی پر می¬شود.
مزایای ترانسفورماتور¬های ولتاژ القایی
ایمنی عملیاتی بالا از طریق بهینه¬سازی توزیع جریان در میدان کنترل¬شده¬ی بوشینگ
وزن کم و مقاومت خزشی بالا از طریق استفاده از عایق¬های مرکب
هسته¬ی آهنی ویژه که وظیفه¬ی حفاظت در برابر هر فرورزونانسی را دارد
نکات برجسته
مشاهده¬ی چگالی که به طور بهینه محافظت می¬شود
عملکرد دقیق توسط جبرانساز دما تا 60- درجه¬ی سانتیگراد تضمین می¬شود.
کنترل¬کننده چگالی برای نشان¬دادن کاهش فشار با دو زنگ هشدار مجهز شده¬است.
چگالی می¬تواند بدون نیاز به تخلیه، به کمک اتصالات مخصوص آزمایش، مورد بررسی قرار¬بگیرد.
یک پوشش فلزی محکم از مشاهده¬گر چگالی در برابر صدمات مکانیکی و نور مستقیم خورشید محافظت می¬کند.
حفاظت عالی در برابر رطوبت
داخل تجهیز ترانسفورماتور به وسیله¬ی حلقه¬های آب¬بندی در برابر نفوذ رطوبت محافظت می¬شود.
تمامی بدنه به وسیله¬ی زه¬کشی از سطح آب¬بندی ساختمان، در برابر باران محافظت می¬شود و این خود موجب کاهش خوردگی نیز می¬شود.
المان¬های بدنه به وسیله¬ی پیچ¬های فولادی ضد زنگ به یکدیگر متصل شده¬اند. آن¬ها به نوعی طراحی شده¬اند که امکان نفوذ هیچ رطوبتی به داخل حفره¬ها وجود ندارد.
نصب راحت ترمینال باکس
ترمینال باکس بزرگ دارای یک پوشش می¬باشد که امکان باز¬شدن از پهلو دارد که توسط پیچ¬هایی ایمن شده¬است. همچنین می¬تواند بلوک¬های ترمینال، فیوز¬ها، اتصالات اضافی کمکی و پوشش¬های قابل انعطاف را در خود جای¬دهد.
ترمینال باکس برای استفاده با یک لبه¬ی بیرون¬آمده¬ی استاندارد مجهز شده¬است. در صورت درخواست، امکان نصب اتصالات کابل (cable glands) وجود دارد.
ترمینال باکس دارای یک دیافراگم تهویه محافظ برای جلوگیری از تراکم است.
اطلاعات فنی
ترانسفورماتور¬های ولتاژ القایی با عایق کاغذ روغنی
عایق کاغذ - روغن
EOF (245-24) کیلوولت
توصیف کلی
ترانسفورماتور¬های ولتاژ از نوع EOF در شبکه¬های فشار قوی و در محدوده¬ی 550-24 کیلوولت مورد استفاده قرار¬می¬گیرد. آن¬ها ولتاژ بالا را به یک ولتاژ با دامنه¬ی استاندارد جهت استفاده در تجهیزات اندازه¬گیری و حفاظتی تبدیل می¬کنند. بخش فعال ترانسفورماتور ولتاژ در قسمت پایین بدنه قرارگرفته شده¬است. عایق ولتاژ فشار قوی توسط تکنولوژی کاغذ – روغن پیاده¬سازی شده¬است. برای دستیابی به این امر، روغن معدنی خالص PCB با کیفیت بالا مورد استفاده قرار¬می¬گیرد. در داخل عایق یک بوشینگ مرغوب وجود دارد.
سیستم توسعه در بالای ترانسفورماتور ولتاژ قرار¬دارد. این واحد به عنوان جبرانساز حجم روغن در برابر تغییرات دما عمل می¬کند. برای ترانسفورماتور ولتاژ در محدوده ولتاژی 72-24 کیلوولت، از غشاء بسیار منعطف و مقاوم در برابر دما که از فلورو الاستومر تهیه شده¬است، استفاده می¬شود. ترانسفورماتور¬های ولتاژ برای سطح ولتاژ بیشتر از 72 کیلوولت از فولاد ضد زنگ ساخته می¬شود. گسترش روغن توسط یک سیستم مکانیکی در پنجره پوششی به شکل سیلندر نشان داده¬می¬شود.
تمام ساختمان فلزی و لبه¬ی بیرونی بدنه از یک نوع آلیاژ آلمینیوم مخصوص مقاوم در بابر خوردگی ساخته شده-است. این قطعات را می¬توان در صورت درخواست رنگ¬کرد. تمامی ترانسفورماتور¬های ولتاژ یا دارای عایقی از ترکیبات سیلیکنی مرغوب یا عایق با کیفیت بالای از جنس چینی می¬باشند. فاصله¬های خزشی گوناگون بر اساس تفاوت در کلاس آلودگی¬آن¬ها که در استاندارد¬ها مشخص شده¬است، در دسترس می¬باشد. یک محفظه¬ی مهر و موم¬ شده از عایق کاغذ-روغن در برابر اثرات جوی محافظت می¬کند.
ترمینال باکس بزرگ دارای یک پوشش می¬باشد که امکان باز¬شدن از پهلو دارد. این امر موجب اتصال آسان کابل ثانویه می¬شود. ترمینال باکس به صورت پیش¬فرض دارای یک لبه¬ی بیرونی بدون حفره می¬باشد. اتصالات کابل (cable glands)، شکل مداری و آموزش ایمنی فردی در صورت درخواست می¬تواند نصب شود.
مزایای ترانسفورماتور¬های ولتاژ القایی
• محافظت از سیم¬پیچ ثانویه در برابر اضافه ولتاژ¬های گذرا در شبکه¬های فشار قوی به کمک ظرفیت پذیری محافظ همراه
• حفاظت در برابر فرورزونانس که به دلیل اندوکتانس عملیاتی کم هسته¬ی آهنی رخ می¬دهد
• عملکرد با ایمنی بالا زمانی که قسمت فعال عایق وجود ندارد
• حداقل حجم روغن در طی طراحی خوشبینانه
نکات برجسته
• بوشینگ مرغوب
1. بوشینگ مرغوب برای اطمینان حاصل¬کردن از توزیع بهینه¬ی میدان الکتریکی طراحی شده¬است.
2. بوشینگ به نوعی ثابت شده¬است که در مقابل اتصال کوتاه، ایمن و از قوس ثانویه ممانعت کند.
• حفاظت عالی در برابر رطوبت
1. داخل تجهیز ترانسفورماتور به وسیله¬ی حلقه¬های آب¬بندی در برابر نفوذ رطوبت محافظت می¬شود.
2. تمامی بدنه به وسیله¬ی زه¬کشی از سطح آب¬بندی ساختمان، در برابر باران محافظت می¬شود و این خود موجب کاهش خوردگی نیز می¬شود.
3. المان¬های بدنه به وسیله¬ی پیچ¬های فولادی ضد زنگ به یکدیگر متصل شده¬اند. آن¬ها به نوعی طراحی شده¬اند که امکان نفوذ هیچ رطوبتی به داخل حفره¬ها وجود ندارد.
• نصب راحت ترمینال باکس
1. ترمینال باکس بزرگ دارای یک پوشش می¬باشد که امکان باز¬شدن از پهلو دارد که توسط پیچ¬هایی ایمن شده¬است. همچنین می¬تواند بلوک¬های ترمینال، فیوز¬ها، اتصالات اضافی کمکی و پوشش¬های قابل انعطاف را در خود جای¬دهد.
2. تمامی ترمینال باکس¬ها به صورت پیش¬فرض برای استفاده دارای یک لبه¬ی بیرون¬آمده¬ی بدون حفره می¬باشند. در صورت درخواست، امکان نصب اتصالات کابل (cable glands) وجود دارد.
3. امکان تهیه¬ی ترمینال باکس اضافه در صورت درخواست وجود دارد.
اطلاعات فنی

ترانسفورماتور ترکیبی

ترانسفورماتور ترکیبی (EJGF)
ترانسفورماتور ترکیبی نوع EJGF در پست¬های فشار قوی و در سطوح ولتاژ ببین 550-245 کیلوولت مورد استفاده قرار می¬گیرد. آن¬ها جریان و ولتاژ بالا را به یک جریان و ولتاژ با دامنه¬ی استاندارد جهت استفاده در تجهیزات اندازه¬گیری و حفاظتی تبدیل می-کنند. اجزای ترانسفورماتور ولتاژ در قسمت بالایی بدنه که در برابر فشار مقاوم است و هسته¬های ترانسفورماتور جریان در پایین بدنه قرار گرفته¬شده¬است. در واحد ترانسفورماتور جریان، هسته¬ی آهنی برای اتصال به ولتاژ فشار قوی و سیم¬پیچ ثانویه برای اتصال به پتانسیل زمین تنظیم شده¬اند. هسته¬های ترانسفورماتور جریان در یک محفظه¬ی پوششی از جنس آلمینیوم ریخته¬گری¬شده که به خاطر دلایل مربوط به اتصال کوتاه به بوشینگ متصل شده، جا گرفته¬است. خروجی ثانویه از میان گاز 〖SF〗_6 بوشینگ در داخل ترمینال باکس که بر روی پایه¬ی پشتیبانی از عایق وجود دارد، عبور می¬کند.
توزیع جریان میان عایق به کمک یک الکترود کنترلی مخصوص که داخل عایقی از ترکیبات سیلیکونی قرار دارد، بهینه می¬شود. اجزای بدنه شامل محفظه¬ی عایق¬بندی¬شده¬ی هلیوم (محفظه¬ای که هیچگونه نفوذی به بیرون ندارد) و آلمینیوم ریخته¬گری¬شده¬ی مقاوم در برابر خوردگی می¬باشد. تمامی اجزای بدنه به طور اختصاصی تحت فشار استاندارد قابل اجرا مورد آزمایش قرار گرفته¬است.
چگالی گاز SF6 با جبرانساز دما توسط زنگ هشدار مشاهده¬ی چگالی گاز کنترل می¬شود. طراحی ویژه به این معنی است که عملکرد مشاهده و کنترل چگالی گاز می¬تواند بدون تخلیه آن صورت¬گیرد. یک دیسک فلزی قطع¬کننده مقاوم در برابر خوردگی، توسط یک پوشش فلزی که در بالای بدنه تعبیه شده¬است که در صورت بروز خطا فشار ایمن را تضمین می¬کند، محافظت می¬شود. ترمینال باکس بزرگ با یک پوشش که امکان باز¬شدن از پهلو دارد، مجهز شده¬است. گاز خالص SF6 برای دمای محیط تا 40- درجه¬ی سانتیگراد مورد استفاده قرار می¬گیرد. ترانسفورماتور برای کارکردن در دماهای پایین¬تر تا 60- درجه سانتیگراد با یک گاز ترکیبی پر می¬شود.
مزایای ترانسفورماتور¬های ترکیبی
هزینه¬های حمل و نقل را با یک واحد به جای دو واحد کاهش می¬دهد.
به دلیل وجود تنها یک سطح مقطع به جای کمتری نیاز است.
هزینه¬های پایین¬تر مواد به دلیل نیاز به تعداد کمتر پشتیبان و اتصالات اولیه.
نیاز به تلاش و زحمت کمتر به دلیل وجود تنها یک واحد به جای دو واحد برای نصب.
نکات برجسته
تغییر آسان در اولیه
تغییر ساده در اولیه با نسبت تبدیل 1:2 و یا 1:2:4 که در دسترس می¬باشد.
تغییر اولیه با یک صفحه¬ی فلزی که در یک سوی کله¬ی بدنه وجود دارد، تنظیم می¬شود.
بدون نیاز به تخلیه یا انتقال اتصالات اولیه در طول تنظیم.
حفاظت عالی در برابر رطوبت
داخل تجهیز ترانسفورماتور به وسیله¬ی حلقه¬های آب¬بندی در برابر نفوذ رطوبت محافظت می¬شود.
تمامی بدنه به وسیله¬ی زه¬کشی از سطح آب¬بندی ساختمان، در برابر باران محافظت می¬شود و این خود موجب کاهش خوردگی نیز می¬شود.
المان¬های بدنه به وسیله¬ی پیچ¬های فولادی ضد زنگ به یکدیگر متصل شده¬اند. آن¬ها به نوعی طراحی شده¬اند که امکان نفوذ هیچ رطوبتی به داخل حفره¬ها وجود ندارد.
نصب راحت ترمینال باکس
ترمینال باکس بزرگ دارای یک پوشش می¬باشد که امکان باز¬شدن از پهلو دارد که توسط پیچ¬هایی ایمن شده¬است. همچنین می-تواند بلوک¬های ترمینال، فیوز¬ها، ضربه¬گیر، اتصالات اضافی کمکی، اخگر شکاف (فاصله¬ی میان دو الکترود که ممکن است مسیر جرقه بشود) و پوشش¬های قابل انعطاف را در خود جای¬دهد.
ترمینال باکس برای استفاده با لبه¬ی بیرون¬آمده مجهز شده¬است. در صورت درخواست، امکان نصب اتصالات کابل (cable glands) وجود دارد.
ترمینال باکس دارای یک دیافراگم تهویه محافظ برای جلوگیری از تراکم است

ترانسفورماتور تقسیم کننده مقاومتی-خازنی

تقسیم¬کننده¬ی ولتاژ مقاومتی-خازنی
ROF (72-550 کیلوولت)
توضیحات کلی
از تقسیم‌‌کننده‌های ولتاژ مقاومتی-خازنیِ نوع ROF (تقسیم‌‌کننده‌های RC) در شبکه‌های فشارقوی با رِنج ولتاژ ۵۵۰ – 5/72 کیلوولت، استفاده می‌شود. این تجهیزات، ولتاژ اولیه را به یک ولتاژ ثانویه‌ی معادل استاندارد، برای دستگا‌ه‌های اندازه‌گیری و حفاظتی، تبدیل می‌کنند.بخش فعال تقسیم‌کننده‌ی RC از یک تقسیم‌کننده‌ی خازنی، بصورت موازی با یک تقسیم‌کننده‌ی مقاومتی، تشکیل شده است. بخش فعال در تمام طول عایق توسعه می‌یابد و در نتیجه‌ی این امر، یک توزیع خطی ولتاژِ عالی به وجود می‌آید. این دو تقسیم‌کننده با یکدیگر هماهنگ‌اند و سیگنال‌های ولتاژ گذرا را به‌صورت دقیق از سمت فشار قوی به سمت فشار ضعیف منعکس می‌کنند.
تقسیم‌کننده‌ی RC، به واسطه‌ی ساختار درونی‌اش، می‌تواند در فرکانس‌های مختلف و برای ولتاژهای AC و DC، مورد استفاده قرار گیرد. از آنجایی که تقسیم‌کننده‌ی RC به‌طور کامل با بیرون سیل شده، یک دمنده‌ی انبساطی در قسمت بالای آن قرار گرفته‌است تا تغییرات حجم در اثر تغییرات دما در روغن اشباع را جبران کند. برای اطلاع از فشار کاری سیستم، می‌توان از مانومتر و یا موقعیت شاخص دمنده، استفاده کرد. به منظور جلوگیری از اعوجاج میدان، برای سطوح ولتاژ ۴۲۰ کیلوولت و بالاتر، الکترود محافظ در قسمت سر تقسیم‌کننده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تجهیزات ثانویه در جعبه‌ی ترمینال قرار گرفته‌اند. جعبه‌ی ترمینال علاوه بر تنظیم دقیق و حفاظت سریع در مقابل اضافه‌ولتاژ، پارامترهای معادل بِردن (burden) را نیز شامل می‌شود‌. درب جعبه‌ی ترمینال از بغل باز می‌شود و به جعبه فیکس شده است. انتقال ولتاژ ثانویه از دو طریق می‌تواند صورت گیرد: ۱- استفاده از سیگنال آنالوگ و کابل شیلدشده‌ی اندازه‌گیری ۲- استفاده از سیگنال دیجیتال و کابل فیبرنوری. تقسیم‌کننده‌های RC عموماً به‌صورت کارخانه‌ای کالیبره شده‌اند و می‌توان مستقیما از آنها در کار استفاده کرد.
مزایای تقسیم‌کننده‌های ولتاژ مقاومتی-خازنی
- عدم وجود فرو رزوناس و اثر اشباع
- عملکرد بدون مشکل در خروجی ثانویه، در حالت اتصال کوتاه و یا بی‌باری
- کلاس دقت AC برابر با %0.1± برای FN
- امکان اندازه‌گیری هارمونیک‌های بالاتر از ۱ مگاهرتز

- دقت % 0.2± برای هارمونیک‌های بیش از ۱۰ کیلوهرتز
اطلاعات فنی

ترانسفورماتور جریان (CT)

ترانسفورماتور جریان عایق گاز هگزا فلورید گوگرد (SF6) JGF
(550-245) کیلوولت
ترانسفورماتور نوع JGF در تابلو برق¬های فشارقوی و در محدوده¬ی ولتاژی 550-245 کیلوولت مورد استفاده قرار¬می¬گیرد. آن¬ها جریان بالا را به یک جریان با دامنه¬ی استاندارد جهت استفاده در تجهیزات اندازه¬گیری و حفاظتی تبدیل می¬کند. بخش ترانسفورماتور جریان در بالای بدنه¬ی مقاوم در برابر فشار قرار گرفته¬است. هسته¬های ترانسفورمانور جریان در یک محفظه¬ی پوششی ساخته¬شده از جنس آلمینیوم ریخته¬گری¬شده نصب شده¬ که به دلیل اثبات اتصال کوتاه به بوشینگ متصل شده¬است. خروجی ثانویه از میان گاز SF6 که درون پایه¬ی ساختمان عایق در ترمینال باکس اتصال وجود دارد، عبور می¬کند.
اجزای بدنه شامل محفظه¬ی عایق¬بندی شده¬ی هلیوم، که از نفوذ هلیوم به خارج از بدنه جلوگیری می¬کند و آلمینیوم ریخته¬گری مقاوم در برابر خوردگی، می¬باشد. تمامی اجزای بدنه با استاندارد¬های مناسب فشار به طور جداگانه تست می¬شوند. چگالی گاز SF6 با جبرانساز دما توسط زنگ هشدار مشاهده¬ی چگالی گاز کنترل می¬شود. طراحی ویژه به این معنی است که عملکرد مشاهده و کنترل چگالی گاز می¬تواند بدون تخلیه آن بررسی¬شود. یک دیسک فلزی قطع¬کننده مقاوم در برابر خوردگی توسط یک پوشش فلزی که در بالای بدنه تعبیه شده¬است، که در صورت بروز خطا فشار ایمن را تضمین می¬کند، محافظت می¬شود.
ترمینال باکس بزرگ با یک پوشش که امکان باز¬شدن از پهلو دارد، مجهز شده¬است. گاز خالص SF6 برای دمای محیط تا 40- درجه¬ی سانتیگراد مورد استفاده قرار می¬گیرد. ترانسفورماتور برای کارکردن در دماهای پایین¬تر تا 60- درجه سانتیگراد با یک گاز ترکیبی پر می¬شود.
مزایای ترانسفورماتور¬های جریان
• ایمنی عملیاتی بالا از طریق توزیع بهینه¬ی جریان در بوشینگ با میدان تحت کنترل
• وزن کم و مقاومت خزشی زیاد عایق¬های مرکب
• انعطاف¬پذیری بالا به دلیل سهولت در تغییر نسبت تبدیل در اولیه و ثانویه
• ایمنی عملیاتی بالا از طریق کاهش فشار به کمک دیسک قطع¬کننده
اطلاعات فنی
ترانسفورماتور جریان با عایق کاغذ روغنی
JOF (550-24) کیلوولت
توصیف کلی
ترانسفورماتور¬های جریان از نوع JOF در شبکه¬هایی با سطح ولتاژ بالا و در محدوده¬ی 550-24 کیلوولت مورد استفاده قرار¬می-گیرد. آن¬ها جریان بالا را به یک جریان با دامنه¬ی استاندارد جهت استفاده در تجهیزات اندازه¬گیری و حفاظتی تبدیل می¬کنند. بخش فعال ترانسفورماتور جریان در قسمت بالایی بدنه قرار گرفته¬شده¬است. بر اساس مشخصات و خواسته¬ی مصرف¬کننده، طراحی بهینه صورت می¬گیرد و جایگاه متناظر قسمت بالایی مشخص می¬شود. عایق فشار قوی بر مبنای تکنولوژی کاغذ-روغن. روغن معدنی PCB با درصد خلوص بالا مورد استفاده¬ قرارمی¬گیرد. در داخل عایق یک بوشینگ مرغوب وجود دارد.
فولاد زد زنگ انعطاف¬پذیر در بالای بدنه ترانسفورماتور جریان تعبیه شده¬است. این واحد به عنوان جبران¬ساز حجم روغن در دما¬های مختلف عمل می¬کند. سطح روغن به کمک یک سیستم مکانیکی که در پوشش پنجره¬ای وجود دارد، نشان¬ داده می¬شود. تمام ساختمان فلزی و لبه¬ی بیرونی بدنه از یک نوع آلیاژ آلمینیوم مخصوص ساخته شده¬است. این قطعات را می¬توان در صورت درخواست رنگ¬کرد. تمامی ترانسفورماتور¬های جریان یا دارای عایقی از ترکیبات سیلیکنی مرغوب یا عایق با کیفیت بالای از جنس چینی می¬باشند. فاصله¬های خزشی گوناگون بر اساس تفاوت در کلاس آلودگی¬آن¬ها که در استاندارد¬ها مشخص شده¬است، در دسترس می¬باشد. یک محفظه¬ی مهر و موم¬ شده از عایق کاغذ-روغن در برابر اثرات جوی محافظت می¬کند. ترمینال باکس بزرگ دارای یک پوشش می¬باشد که امکان باز¬شدن از پهلو دارد. این امر موجب اتصال آسان کابل ثانویه می¬شود. ترمینال باکس به صورت پیش¬فرض دارای یک لبه¬ی بیرونی بدون حفره می¬باشد. اتصالات کابل (cable glands)، شکل مداری و آموزش ایمنی فردی در صورت درخواست می¬تواند نصب شود.
مزایای ترانسفورماتور¬های جریان
• کنترل دقیق میدان الکتریکی و ممانعت از تخلیه جزئی محلی در بوشینگ مرغوب
• امنیت بالا در جلو¬گیری از رخداد قوس¬های بعدی
• عملکرد با ایمنی بالا زمانی که قسمت فعال عایق وجود ندارد
• حداقل حجم روغن در طی طراحی خوشبینانه
اطلاعات فنی
نکات برجسته
• تغییر آسان در اولیه
1. تغییر ساده در اولیه با نسبت تبدیل 1:2 و یا 1:2:4 که در دسترس می¬باشد.
2. تغییر اولیه با یک صفحه¬ی فلزی که در یک سوی کله¬ی بدنه وجود دارد، تنظیم می¬شود.
3. بدون نیاز به تخلیه یا انتقال اتصالات اولیه در طول تنظیم.
• حفاظت عالی در برابر رطوبت
1. داخل تجهیز ترانسفورماتور به وسیله¬ی حلقه¬های آب¬بندی در برابر نفوذ رطوبت محافظت می¬شود.
2. تمامی بدنه به وسیله¬ی زه¬کشی از سطح آب¬بندی ساختمان، در برابر باران محافظت می¬شود.
3. المان¬های بدنه به وسیله¬ی پیچ¬های فولادی ضد زنگ به یکدیگر متصل شده¬اند. آن¬ها به نوعی طراحی شده¬اند که امکان نفوذ هیچ رطوبتی به داخل حفره¬ها وجود ندارد.
• نصب راحت ترمینال باکس
1. ترمینال باکس بزرگ دارای یک پوشش می¬باشد که امکان باز¬شدن از پهلو دارد که توسط پیچ¬هایی ایمن شده¬است. همچنین می¬تواند بلوک¬های ترمینال، فیوز¬ها، شکاف¬های جرقه و پوشش¬های قابل انعطاف را در خود جای¬دهد.
2. به صورت پیش¬فرض تمامی ترمینال باکس¬ها دارای لبه¬ی بیرونی بدون حفره می¬باشند. در صورت درخواست امکان نصب اتصالات کابل (cable glands) وجود دارد.