تامین پروژه مقره – پتروپالایش کنگان (پست ۴۰۰ کیلوولت)

مقره – پتروپالایش کنگان (پست 400 کیلوولت)

نام کارفرما: پتروپالایش کنگان
نام پیمانکار: شرکت داریان
تامین کننده: شرکت نکونیرو
شروع نصب: اردیبهشت 1396
پایان نصب: شهریور 1396
زمان تحویل و بهره برداری از شبکه: بهمن و اسفند 1396
ویژگی های تکنیکال:
400Kv Composite station post insulators
400 Kv Composite string insulators