تامین بوشینگ ترانسفورماتور

بوشینگ ترانسفورماتور

نام کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان
نام پیمانکار: شرکت آریا ترانسفو قدرت
تامین کننده: شرکت نکونیرو
شروع پروژه: 1396
زمان سفارش: 1396
مدت سفارش: 6 ماه
ویژگی های تکنیکال:
بوشینگ ترانسفورماتور نوع RIP (رزینی) – 100 کیلوولت – 1250 آمپر