مقره (Insulator)

شرکت نکونیرو تعمین کننده و نماینده انحصاری انواع مقره های با عایق سرامیکی(چینی) و سیلیکونی با تکنولوژی آلمان از برترین تولیدکنندگان برای استفاده در پست معمولی وGIS ، همچنین خطوط انتقال است. این مقره ها در دو ساختار استوانه ای شکل و مخروطی تولید شده و مناسب برای تمام سطوح ولتاژ است.
انواع مقره ها همچنین رنج ولتاژ آنها را می‌توانید در لیست زیر مشاهد کنید:
  • POST INSULATORS (1 – 1100 KV)
  • LONG-ROD INSULATORS (1 – 1100 KV)
  • HOLLOW INSULATORS (1 – 1100 KV)
  • MEDIUM VOLTAGE INSULATORS (10 – 100 KV)
  • COMPOSITE INSULATORS (1 – 1100 KV)
  • High Voltage Insulators (up to 420 KV)
  • Substation Post Insulators (up to 420 KV)
  • Composite string insulator (up to 420 KV)
  • Railway Insulators
استانداردها: IEC 60273 , IEC 60168 , IEC 60672 , ANSI C29