توربین های آبی و گازی

تامین و ساخت قطعه و تعمیر تجهیزات توربین های آبی و گازی
این شرکت در جهت تامین، به روز رسانی و افزایش بازده توربین های آبی و گازی نیز فهالیت دارد. از جمله محصولات و خدماتی که در این شاخه می‌توان به آن اشاره کرد:
• سیستم های لوله های فشار قوی
• تکنولوژی فشار بالا
• توربین های گازی
• توربین های آبی
با در نظر گرفتن نیاز مشتری و داشتن حق انتخابهای مختلف و در جهت بهینه سازی خدمات مشتریان، این شرکت عملیات تعمیر توربین های آبی را در سه مرحله انجام می‌دهد:
  • بازسازی – تقویت خروجی دستگاه
  • نوسازی – بازگرداندن خروجی دستگاه به حالت اولیه
  • مدرن سازی - جایگزینی قطعات قدیمی و غیر قابل اطمینان با قطعات با تکنولوژی جدید