دستگاه های خلا (وکیوم)

سیستم خشک کردن برای بخش های فعال توزیع و ترانسفورماتور قدرت.
سیستم تبخیری JET و amp؛ در دستگاههای جدید یا ارتقا یافته ی آنهااستفاده می شود. این سیستم از فناوری جو زمین برای کوتاه کردن زمان گرمایش با بهینه سازی انتقال حرارت / بخار نفتی استفاده می کند. علاوه بر این، اعمال حداقل استرس بر عایق سلولز، با توزیع گرما به طور یکنواخت، باعث کم شدن مقدار دفولیمریزاسيون می شود.
علاوه بر این، ویژگی های جدید، تجهیزات و نرم افزار برای خشک کردن ترانسفورماتور بخار ارائه شده است، که حالت پیشرفته را برای سازنده و نگهدارنده ترانسفورماتور حرفه ای تعریف می کند.
لیست خدمات و محصولاتی که شرکت نکونیرو ارائه می‌دهد را می‌توانید در زیر مشاهده کنید:
 • Hot Air Vacuum (classical) drying plants :HAV
  (دستگاه خشک کننده خلا هوای داغ)
 • Instruments for any kind of plant :INS
  (ابزار برای تمامی دستگاهی)
 • Service for any kind of plant :SER
  (خدمات سرویس تمامی دستگاه ها)
 • Vacuum Pressure Impregnation plants :VPI
  (دستگاه اشباع فشار خلا)
 • Vapour Rinsing Plants :VRP
  (دستگاه شستشو بخار)
 • Vacuum Resin Casting Plants :VRC
  (دستگاه خلا ریخته گری رزین)