پروژه بوشینگ های دیواری

بوشینگ های دیواری

نام کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان
نام پیمانکار: فروشنده
تامین کننده: شرکت نکونیرو
شروع پروژه: 1395
زمان سفارش: 1395
مدت سفارش: حدود 4 ماه
ویژگی های تکنیکال:
بوشینگ دیواری 72.5 کیلوولت – 1250 آمپر
نوع بوشینگ دیواری: Outdoor-Outdoor