ورق های غیر آزبست صنعتی پمپ شناور


ورق صنعتی (غیر آزبست) به منظور استفاده در پمپ های شناور و غیره در دسترس می باشد.
• بلبرینگ خط، بلبرینگ پمپ شناور، بوش برای پمپ ها و استفاده از دریایی در کشتی های تحت عمل آب.
• ثبات عالی بعدی
• اصطکاک کم
• ماشینکاری
• پوشیدن سخت و عمر طولانی
• بدون تورم آب
قابل استفاده در:
  • پمپ های آتش نشانی و آب برای سیستم های حفاری نفت از دریا
  • پمپ های لجن فشار بالا، پمپ های شناور
  • پمپ های خنک کننده آب برای نیروگاه ها
  • آبیاری و تامین آب آشامیدنی
  • پمپ های آب آشامیدنی با فشار بالا برای معادن زیرزمینی
  • پمپ های حمل آب