پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت لار

پست سیار 63/20 کیلوولت لار

نام پیمانکار: فن آوران صانع شرق
تامین کننده: نکونیرو
زمان سفارش: 1397
ویژگی های تکنیکال:
SB 60 / 10.2 – 0
SBK -IV 24 /10.2M
SBK-IV 24 / 10.3M
Very Heavy
WhatsApp Image 2020-06-14 at 13.42.53