پست سیار ۱۳۲/۳۳ کیلوولت سبز آب

پست سیار 132/33 کیلوولت سبز آب

نام پیمانکار: فن آوران صانع شرق
تامین کننده: شرکت نکونیرو
زمان سفارش: 1398
ویژگی های تکنیکال:
SBKC 120/SM-II
SBC - 36 / 10.2
Very Heavy
WhatsApp Image 2020-06-14 at 13.42.53