پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت پل دختر

پست سیار 63/20 کیلوولت پل دختر

نام پیمانکار: فن آوران صانع شرق
تامین کننده: شرکت نکونیرو
زمان سفارش: 1399
ویژگی های تکنیکال:
SBKC 60/SL 10.0
Very Heavy
WhatsApp Image 2020-06-14 at 13.42.53