اخبار

دی ۱۵, ۱۳۹۷

پروژه احداث خط ۲۰ كيلوولت دو مداره در جاده طزره شهرستان دامغان

به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه ، پروژه ي احداث خط ۲۰ كيلوولت هوائي دو مداره در مسير جاده طزره شهرستان دامغان به طول هشت هزار […]
دی ۱۴, ۱۳۹۷

تشريح عملكرد پاييزي تحقيقات و كنترل كيفيت تجهيزات برق منطقه اي غرب

عملكرد سه ماهه پاييز ۱۳۹۷ دفتر تحقيقات و كنترل كيفيت تجهيزات شركت برق منطقه اي غرب توسط مهندس “كامبيز اكيا” معاون برنامه ريزي و تحقيقات تشريح […]
دی ۱۲, ۱۳۹۷

پروژه احداث خط ۲۰ كيلوولت دو مداره در جاده طزره شهرستان دامغان

به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه ، پروژه ي احداث خط ۲۰ كيلوولت هوائي دو مداره در مسير جاده طزره شهرستان دامغان به طول هشت هزار […]
دی ۱۲, ۱۳۹۷

اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای برق رسانی به بزرگترین منطقه حاشیه نشین کشور در چابهار

🔴رئیس اداره برق چابهار خبر داد؛ 🔻اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای برق رسانی به بزرگترین منطقه حاشیه نشین کشور در چابهار 🔻رئیس اداره برق چابهار […]