روابط عمومی نکونیرو

آذر ۵, ۱۳۹۸

افزایش قابلیت اطمینان ترانسفورماتور توسط مدیریت ناوگان فعال بوشینگ

بوشینگ­ها اجزای بسیار قابل اعتمادی هستند. با این حال، در صورت عدم موفقیت، نتیجه اصلی، خرابی یک ترانسفورماتور قدرت است که نه تنها ضررهای مالی سنگین […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۸

تجربیات عملی با آخرین تکنولوژی تجهیزات نظارتی برقگیر (SmartCOUNT) بخش ۳

تشخیص نفوذ رطوبت ورود رطوبت دلیل اصلی خرابی برقگیر در زمین است و هنگامی که یک سیستم نظارت بر برقگیر قادر به شناسایی آن باشد، این […]
آبان ۱۴, ۱۳۹۸

تجربیات عملی با آخرین تکنولوژی تجهیزات نظارتی برقگیر (SmartCOUNT) بخش ۲

عوارض جانبی شبکه و جبران خسارت نکته اساسی که باید در نظر گرفته شود تأثیرات در جریان نشتی به دلیل عوارض جانبی شبکه است. با توجه […]
آبان ۷, ۱۳۹۸

تجربیات عملی با آخرین تکنولوژی تجهیزات نظارتی برقگیر (SmartCOUNT) بخش ۱

چکیده در رابطه با آزمایشات بر روی دستگاه نظارت جدید برقگیر “SmartCOUNT”،Tridelta اثرات مختلفی را در رابطه با جریان نشتی برقگیر بررسی کرده است، که ممکن […]