اخبار

آذر ۲۱, ۱۳۹۷

مدار اول كابل پاك – پايگاه برق دار شد

مداراول پروژه با ۸ ميليارد ريال اعتبار وبه طول ۴/۴ كيلومتر برق دار شد. مجري طرح خطوط فوق توزيع شركت برق منطقه اي تهران اعلام كرد: […]
آذر ۲۱, ۱۳۹۷

پست موبيل ۲۰ .۱۳۲ كيلوولت ترشيز برقدار شد

بنا به گفته مهندس دروگر،۹۵ درصد تجهيزات این پست توليد داخل است به گزارش روابط عمومي شركت برق منطقه اي خراسان ، مهندس دروگر مجري پست […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۷

متولی زاده: افزایش تعرفه برق پر مصرف ها تا پایان ماه قطعی می شود

مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد:‌افزایش تعرفه برق پرمصرف‌ها در مراحل اولیه دولت تایید شده است بنابراین این پیشنهاد در مراحل نهایی خود قرار دارد و تا پایان […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۷

تاکید بربالا بردن ضریب ایمنی خطوط انتقال فشار قوی

مهندس اله مرادی در ششمین جلسه کمیته بحران وپدافندغیرعامل بالا بردن ضریب ایمنی خطوط آتی و در دست مطالعه واجرای شرکت، را خواستار شد به گزارش […]