تجربیات عملی با تجهیزات به روز منیتورینگ برقگیر

دولت مكلف به نصب کنتور هوشمند برای مشترکین برق شد
اسفند ۶, ۱۳۹۷
آغاز مراحل اجرايي پست ۱۳۲٫۲۰ كيلوولت زرآباد شهرستان خوي
اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

تجربیات عملی با تجهیزات به روز منیتورینگ برقگیر

چکیده

در ۳۰ سال گذشته، دستگاه های متعددی با تکنولوژی های مختلف برای نظارت برقگیر در بازار معرفی شده اند. امروزه نظارت جریان نشتی یک روش شایع برای ارزیابی شرایط برقگیرها و مهمتر از همه برای تعیین طول عمر آنست. با این وجود اثراتی بر جریان نشتی برقگیر وجود دارد که منجر به خطاهای اندازه گیری، تفسیر­های نادرست و در نهایت جایگزینی غیر ضروری یا حتی شکست غیرمنتظره می­شود. استفاده از جریان نشتی برای نظارت برقگیر اغلب سبب سردرگمی می شود زیرا ابتدا باید رفتار پدیده جریان نشتی درک شود. این مقاله براساس تجربیات نخستین سیستم نظارت بر وضعیت هنر برقگیر در آزمایشگاه آزمایشی و در یک آزمایش میدانی گسترده بین المللی در کشورهای مختلف با سیستم های فشار قوی مختلف، شرایط آب و هوایی و شرایط محیطی است. این مقاله بینش جدیدی را برای اثرات جریان نشتی بر روی برقگیر به وجود می­آورد و می تواند به عنوان یک راهنما برای تفسیر نتایج اندازه گیری و تصمیم گیری دقیق در تعمیر و نگهداری برقگیر استفاده شود.

 

به منظور ساخت پایگاه دانش مناسب برای کاربران نظارت بر برقگیر، اثرات متفاوتی بر جریان نشتی برقگیر، که ممکن است منجر به سوء تفاهم در داده های اندازه­گیری شده­ی مورد بررسی شود، در نظر گرفته شد. تأثیرات مربوط به دما و شبکه مانند هارمونیک در ولتاژ سیستم نقش جزئیی ایفا می­کنند، زیرا روش­های موجود برای جبران خسارت آن­ها وجود دارد. آب و هوا و آلودگی با افزایش سطح جریان و از این رو اشتباهات در مقادیر اندازه گیری شده، برقگیر را تحت تأثیر قرار می­دهند. ورودی رطوبت و یا تخريب متوالی بلوک های MOV دلایل شایع تر برای شکست برقگیر است و باید در اوایل امر تشخیص داده شود. فقط درک درستی از مقادیر جریان نشتی اندازه­گیری شده، ترجیحاً به عنوان داده­های طولانی مدت وارد شده به صورت دوره­ای در دسترس، تضمین تشخیص شکست اولیه و ایجاد یک تصمیم صحیح را برای جایگزینی یک برقگیر می­دهد. بنابراین، شایعترین موارد رفتار جریان نشتی در رابطه با سناریوی عملی مطرح و توضیح داده شده است. عوارض جانبی و تأثیر آن­ها بر نتایج اندازه گیری مورد بحث قرار گرفته و توصیه هایی برای ارزیابی شرایط مناسب برای برقگیر ارائه می شود.

 

پیک جریان، جریان خازنی و جریان مقاومتی سختی در انتخاب

به خوبی شناخته شده است که برقگیر ZnO دارای یک امپدانس پیچیده است که از یک مولفه مقاومت و یک مولفه خازنی به دلیل ساختار مولکولی اکسید روی تشکیل شده است. تحت ولتاژ AC، این حالت موجب دو جریان اضافه شده می شود: یک جریان خازنی سینوسیی -۹۰ درجه شیفت یافته به سیگنال ولتاژ و یک جریان مقاومتی است که در فاز با ولتاژ قرار دارد و سینوسی نیست، بلکه به عنوان یک سیگنال پالس دوره ای می­باشد (شکل ۱)

جریان خازنی و مقاومتی در برقگیر ZnO

 

جریان خازنی و مقاومتی به کل جریان نشتی اضافه می­شود که در آن دو مقدار مهم، جریان پیک و جریان هارمونیک ۳ (به عنوان مثال در ۱۵۰ هرتز) می توانند تعیین شوند (شکل ۲).

جریان نشتی ZnO (چپ) و طیف جریان (راست)

 

حداکثر مقدار جریان برقگیر همیشه بر روی مولفه غالب (خازنی یا مقاومتی) جریان است. در ولتاژ پایین (تقریبا Uc)، پیک جریان، خود را به سوی حداکثر مقدار اجزای خازنی می­برد. در ولتاژهای با مقدار بالاتر، عمدتاً در محدوده ی بالاتر (ولتاژ نامی)، پیک جریان خود را به سمت حداکثر مقدار اجزای مقاومتی سوق می دهد. بین این دو محدوده، جریان پیک تحت تأثیر اعوجاج هارمونیکی به علت اجزای مقاومتی در حال رشد قرار می­گیرد و رفتار با حساسیت کم نسبت به تغییرات ولتاژ و یا تغییرات مناسب تر در مشخصه­ی ولتاژ – جریان مشخص شده در برقگیر را (شکل ۳ ) نشان می­دهد. این به عنوان یک شاخص خوب برای جریان خالص خازنی یا مقاومتی، اما نه برای اجزای ترکیبی جریان، مورد استفاده قرار می­گیرد.

مشخصه­ی پیک جریان برقگیر

 

جریان خازنی، جریانی که از طریق خازن سری از برقگیر عبور می­کند را نشان می دهد. این رفتار متناسب با تغییرات ولتاژ است و در نتیجه حساسیت قابل توجهی را در منطقه غیر خطی مشخصه V-I برقگیر نشان نمی دهد.جریان مقاومتی یک ارزش نمایشی خوب برای شرایط برقگیر با توجه به حساسیت بالای آن و رشد لگاریتمی در سراسر منطقه جریان نشت منحنی V-I می باشد. به لحاظ مترولوژیکی، جریان مقاومتی معمولاً بر اساس محتوای سوم هارمونیک جریان نشتی است که از طیف جریان نشت با استفاده از الگوریتم تبدیل فوریه استخراج می شود (شکل ۴). [۱]

هارمونیک سوم جریان و جریان مقاومتی

 

نظارت بر برقگیر ازمایشگاه های تست و تجربیات میدانی

در طول توسعه یک سیستم جدید نظارت بر برقگیر، یک برنامه تست گسترده انجام شد. به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از برنامه تست، یک آزمایش میدانی برای آزمایش رفتار سیستم نظارت در شرایط واقعی انجام شد. ۳۰ دستگاه در کشورهای سراسر جهان برای انجام این آزمایش در شرایط سخت محیطی مختلف نصب شده اند (شکل ۵).

برقگیر های فشار قوی با تجهیزات نظارتی

 

از آن زمان تاکنون اثرات متنوعی بر رفتار جریان نشتی برقگیر در این زمینه مشاهده شده و عملکرد مناسب دستگاه های نظارت ثابت شده است. نتایج ارائه شده در این مقاله بر اساس تجربیات سیستم مانیتورینگ جدید از این آزمایش میدانی، و همچنین از آزمایشی Tridelta  فشار قوی می باشد.

 

اثر حرارتی و جبرانسازی

دما عامل مهمی در اندازه گیری جریان نشتی است، زیرا واریستورZnO  ها نیمه هادی هایی هستند و مقاومت آنها بسیار وابسته به دما است. درنتیجه دمای محیط یک برقگیر بر روی جریان نشتی مقاومتی برقگیر (شکل ۶) تاثیر می گذارد. همانطور که اپراتورهای پست­های برق به تاثیرات خارجی روی جریان نشتی علاقمند نیستند، اما برای اثرات ناشی از خود برقگیر، دمای محیط بر روی جریان نشتی مقاومتی باید جبران شود. [۲]

وابستگی حرارتی جریان نشتی مقاومتی و خازنی

شکل ۶ تفاوت بین ویژگی های جریان مقاومتی و خازنی یک واریستور ZnO را در ۲۰ درجه سانتی گراد و ۴۰ درجه سانتیگراد نشان می دهد. از ۲۰ درجه سانتیگراد تا ۴۰ درجه سانتی گراد جریان مقاومتی به طور قابل توجهی با ضریب ۲٫۰ در نسبت U / Uc از ۰٫۴۰ و تنها تا ۱٫۴ در U / Uc از ۱٫۲۰ افزایش می یابد. جریان فقط خازنی کمی متفاوت است. در واقع، بسته به نسبت ولتاژ دما بر روی جریان مقاومتی غیر خطی است. البته این نمونه از یک نوع خاص واریستور گرفته شده است، دیگر برند های واریستور با قطرهای گوناگون مقادیر مختلفی را نشان می­دهد. [۳] به طور معمول درجه حرارت بر روی جریان نشتی مقاومتی از دمای محیط با اندازه گیری دمای محیط و با ضرب کردن مقدار خام اندازه­گیری شده در یک عامل اصلاح بر اساس یک مدل جبران حرارت جبران می شود. البته مدل های دما نیز در انواع مختلف واریستور متفاوت هستند، اما می توان برای تمام انواع واریستور به طور تقریبی یا برای یک نسبت خاص U / Uc به منظور ساده سازی روش جبرانسازی، رابطه را تقریباً خطی سازی نمود. اما تأثیر دیگری بر الگوریتم جبران دما وجود دارد که به واسطه اندازه گیری دما به دست می آید. معمولاً سنسور دما در دستگاه نظارتی ساخته شده است و دمای اندازه­گیری شده از دمای محیط به دلیل ثابت دمای دستگاه نظارت متفاوت است و مدت زمانی که دمای هوا به سنسور دما منتقل می شود، متفاوت است. ثابت دما دستگاه نظارت و برقگیر باید تقریبا یکسان باشد تا تکرار همان تاثیر دما بر روی هر دو باشد. علاوه بر این تاثیر در سنسور دما و واریستور با توجه به تفاوت در قابلیت محفظه­ی برقگیر و پوسته دستگاه نظارت که منعکس کننده نور خورشید است متفاوت خواهد بود. زوایای مختلف تابش خورشید و سایه ، محاسبات دما را تحت تاثیر قرار می دهند. این عوامل که منجر به تأثیرات مشاهده شده در برقگیر در میدان می شود، “فرا جبرانسازی” نامیده می شود، جایی که مقدار جبران کم است، که بزرگتر از انحراف دمای نامی است. در نهایت با افزایش دمای محیط، جریان نشتی مقاومتی نه افزایش می یابد و نه با ثبات ادامه می یابد. این به علت نوسانات دما در شب و روز است که در شکل ۷ نشان داده شده است و این منجر به اعوجاج در جریان نشتی مقاومتی می شود.

اثر اعوجاج به دلیل جبرانسازی بیش از حد حرارتی

 

این مشکل را می توان با بهینه سازی مدل جبرانسازی درجه حرارت و با اندازه گیری در شب به طور عمده از نور خورشید را از بین بردن.

 

اثر رطوبت و باران

به عنوان برقگیر­های ولتاژ بالا معمولا آن­ها در محیطی باز نصب می شوند و لذا آن ها تحت تاثیر باران و رطوبت و یا مه قرار می­گیرند. در حوزه آزمایش بلند مدت، بررسی شده­است که چگونه مرطوب شدن عایق اتفاق می افتد. اثرات باران کم بر جریان نشتی هرگز شناخته نشد. پیک جریان های بالا در روز های دوم و نوزدهم ماه می به طور مستقیم با باران و طوفان بسیار سنگین ارتباط داشت که با استفاده از داده های هواشناسی کشف شد. مقادیر پیک غیرمعمول در طول دوره زمانی بین ۲ تا ۱۹ ماه می، مربوط به باران مداوم، باران ثابت، مه و رطوبت بالا است (شکل ۸).

افزایش جریان نشتی به دلیل باران، رطوبت و مه

 

این مقادیر پیک جریان بالا همیشه به شرایط نامی خشک آن ها بر می­گردد. جریان مقاومتی تنها به مقدار کمی تحت تأثیر قرار گرفت.

 

برقگیرهای آلوده

در مناطق بسیار آلوده مانند بیابان ها، پارک های صنعتی و مناطق ساحلی، برقگیر هایی که در معرض قرار دارند، اغلب رسوبات رسانایی را در محفظه خود پس از یک دوره زمانی مشخص نشان می دهند. آزمایش آب و هوا انجام شد، شبیه سازی آلودگی رو به رشد در محفظه برقگیر به عنوان معیاری برای به دست آوردن تجربه در مورد اثر جریان سطحی بر روی جریان نشتی اندازه­گیری شده در این شرایط می­باشد. یک برقگیر از پرسلن و یکی از سیلیکون که هر دو دارای طراحی الکتریکی یکسان و فواصل خزشی برابر هستند، برای بررسی تفاوت بین دو تکنولوژی محفظه ساخته شدند (شکل ۹)

محفظه چینی و سیلیکونی برقگیر در اتاقک تست طول عمر در برابر آب و هوای

 

تست شامل یک روش، شبیه به شرایط محیطی در آب و هوای بیابانی ساحلی با مه نمک و همچنین رطوبت در صبح و شرایط محیط گرم و خشک است. مرحله اول آزمایش تحت ولتاژ با شرایط هوای خشک و بدون مه نمک و گرما انجام شد. این مورد برای تجزیه و تحلیل جریان نشتی برقگیر بدون تأثیر جریان سطحی برای ایجاد یک معیار برای مقایسه با نتایج با آلودگی سطحی مورد نیاز بود. در شرایط خشک، جریان پیک ۱۰۰۰ μA است و جریان مقاومت آن ۱۳۰ μA برای محفظه پرسلنی و همچنین سیلیکونی با این تنظیم الکتریکی خاص است. پس از استفاده از اسپری مه نمک و گرمایش در اتاق آب و هوا، جریان پیک شروع به افزایش می کند. پس از خروج مه نمک، جریان پیک به سطحی که کمتر از مقدار حداکثر اما هنوز هم بالاتر از جریان معین است، می­رسد. این رفتار با هر چرخه روزانه به صورت تدریجی در حداکثر مقدار روزانه و نیز مقدار اسمی بعد افزایش می­یابد، که این باعث کاهش پیک جریان هنگامی که مه نمکی خارج می شود و محفظه برقگیر خشک می گردد، می شود. این رفتار به دلیل رشد مداوم یک لایه آلودگی با شوری و رطوبت بالا در هنگام تماس با مه نمکی است. (شکل ۱۰)

 جریان نشتی بالا به علت آلودگی تجمع یافته در محفظه برقگیر پرسلینی

 لایه های ویژه ی مرطوب نمکی دارای رسانایی بالا هستند، بنابراین جریان خازنی غالب در جریان های بسیار سینوسی که در فاز با ولتاژ قرار دارند، قرار می­گیرد. مقدار اسمی افزایش می­یابد و لایه آلودگی سطحی خشک شده، نیمه رسانا باقی می­ماند. رسانایی لایه آلوده با تقاطع لایه نمکی افزایش می یابد. جریان مقاومتی به طور جزئی تحت تاثیر قرار گرفته است، زیرا جریان کل تقریباً سینوسی است و اولیه شامل یک هارمونیک اول غالب، یک هارمونیک کوچک سوم از اعوجاج ZnO جریان و متناوب است (شکل ۱۱). [۴]

مدار معادل (چپ) اوسیلوگرام جریان و طیف اضافه شده (راست)

 

در مقایسه با این اثرات واضح از درجه آلودگی به جریان برقگیر در محفظه پرسلینی، جریان محفظه سیلیکونی برقگیر هیچ تغییری را در جریان پیک یا در جریان مقاومتی نشان نمی دهد (شکل ۱۲).

جریان نشتی پایدار تحت محیط خشن بر روی محفظه برقگیر سیلیکون

 

این تفاوت اساسی به دلیل خواص هیدروفوبیک سیلیکون است. پرسلن همیشه رفتار هیدروفوبیک کلاس ۶ را نشان می دهد (۹۰٪ مناطق مرطوب شده) و به این ترتیب جریان های سطحی پیوسته را حمل می کند. سیلیکون با کیفیت خوب بین کلاس ۱ (قطره های گسسته) و کلاس ۳ (قطره ­های گسسته) می باشد. در کلاس ۳ هنوز هیچ اتصال بین قطرات وجود ندارد. [۵] در نتیجه هیچ شکل جریانی در سراسر سطح برقگیر وجود ندارد. تمیز کردن برقگیر آلوده جریان های سطحی را از بین می برد و جریان نشتی را به مقدار طبیعی خود می رساند (شکل ۱۳).

جریان نشتی با محفظه چینی برقگیر آلوده و پس از تمیز کردن

 

تشخیص نفوذ رطوبت

ورود رطوبت، دلیل اصلی شکست برقگیر در میدان است و یک مزیت بنیادی است، زمانی که یک سیستم نظارت بر برقگیر قادر به تشخیص آن باشد. برای بررسی اثرات رطوبت درون برقگیر در جریان نشتی برقگیر، آزمایشی در سطح آزمایشگاهی انجام شد. چهار سانتیمتر آب به طور عمدی در داخل یک برقگیر ریخته شد. سپس ولتاژ به ترمینال متصل شد و جریان نشتی برای چندین ساعت ثبت شد. در گام بعدی، برقگیر درون یک اجاق نصب شد و در دمای و ولتاژ ۴۰ درجه سانتیگراد و تحت ولتاژ نگهداری شد تا به توزیع رطوبت در برقگیر شتاب بخشد. (شکل ۱۴)

برقگیر در برابر آزمایش نفوذ رطوبت(در سمت چپ)، سطح واریستور کوتاه شده به علت پوشش رطوبت (راست)

در طول آزمایش دمای اتاق، جریان پیک با مقدار اسمی آن حدود ۱۰۰۰ μA باقی مانده و جریان مقاومتی آن حدود ۱۴۰ μA را حفظ شد. با حرارت دادن دما تا ۴۰ درجه سانتیگراد، آب تبخیر می شود. پس از ۵ ساعت در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد، برقگیر به طور کامل تا درجه حرارت و آب در تمام طول پشته­ی واریستور توزیع شد. جریان پیک به بیش از ۱۴ میلی آمپر افزایش یافت و به علت تکرار فرایند خشک کردن و مرطوب شدن مجدد پشته واریتستر جریانت پیک افزایش (شکل ۱۵)  و نوسان پیدا کرد. همانطور که در شکل ۱۶ نشان داده شده است اثر کمتری بر نشت مقاومتی در برابر مقادیر کم هارمونیک سوم محتوی جریان سطحی مشاهده شده است.

پیک جریان با افزایش رطوبت داخلی برقگیر

جریان مقاومتی با افزایش رطوبت داخلی برقگیر

به طور خلاصه، ورود رطوبت را می­توان به راحتی تعیین کرد، زیرا باعث می شود جریان های پیک بسیار زیاد بوده و نوسان داشته باشد اما دارای تغییرات کم در جریان مقاومت درون برقگیر است. [۶]

 

کشف MOV های تضعیف شده

دومین اشتباه رایج ناشی از وقفه های ناشی از خرابی برقگیر، آسیب دیدن یا تخریب واریستور است. بلوک های MOV ضعیف به طور کلی دارای ولتاژ مرجع کمتر، تلفات توان راکتیو بیشتر و بنابراین جریان مقاومتی و خازنی بیشتر هستند. یک سوء استفاده از یک بلوک MOV داخل یک برقگیر ولتاژ بالا فقط تغییرات کوچکی در جریان نشتی مقاومتی و خازنی را تحت تاثیر قرار می دهد، اما فشار ولتاژ را برای تمام دیگر بلوک های MOV افزایش می دهد. سپس یک پیری پر شتاب برای دیگر بلوک ها اتفاق می­افتد و می تواند منجر به افزایش جریان نشتی شود. برای شبیه سازی این رفتار و تست اینکه چگونه جریان نشتی در این موارد رفتار می­کند، یک آزمایش بر روی یک برقگیر با بلوک های MOV معیوب (که قبلا در آزمون های تخلیه­ی خط دچار اضافه بار شده بود) انجام شد. برای تحقق بخشیدن این، بلوک های سالم MOV از برقگیر برای بلوک­های معیوب در ۴ مرحله اجرا و جریان نشتی ثبت شد (جدول ۱).

مرحله ۴ مرحله ۳ مرحله ۲ مرحله ۱

۴۹/۲۸ ۸۳/۳۳ ۰۵/۳۹ ۷۰/۴۱ Ur total {KV}
۷۹/۲۲ ۰۶/۲۷ ۲۴/۳۱ ۳۶/۳۳ Uc {KV}
۵۰/۲۵ ۵۰/۲۵ ۵۰/۲۵ ۵۰/۲۵ U test {KV}
۱۲/۱ ۹۴/۰ ۸۲/۰ ۷۶/۰ U/Uc
۳۰/۴ ۳۰/۴ ۳۰/۴ ۹۵/۶ Ur MOV 6 {KV}
۷۳/۱ ۷۳/۱ ۹۵/۶ ۹۵/۶ Ur MOV 5 {KV}
۶۱/۱ ۹۵/۶ ۹۵/۶ ۹۵/۶ Ur MOV 4 {KV}
۹۵/۶ ۹۵/۶ ۹۵/۶ ۹۵/۶ Ur MOV 3 {KV}
۹۵/۶ ۹۵/۶ ۹۵/۶ ۹۵/۶ Ur MOV 2 {KV}
۹۵/۶ ۹۵/۶ ۹۵/۶ ۹۵/۶ Ur MOV 1 {KV}

 

مرحله ۱ نشان دهنده یک برقگیر سالم با ۶ بلوک MOV است. جریان پیک در ۱۰۰۰ μA و جریان مقاومتی در ۳۰ μA باقی مانده است. در مرحله ۲ یک بلوک MOV برای یک بلوک کمی آسیب دیده برای شبیه سازی آسیب های جزئی MOV رد و بدل شد. جریان پیک هنوز نماینده جریان خازنی است و متناسب با افزایش استرس ولتاژ است. جریان مقاومتی تنها کمی تغییر می­کند. مرحله ۳ شامل تبادل یک بلوک MOV سالم برای بلوک شدیداً آسیب دیده است. این منجر به افت قابل توجهی از ولتاژ مرجع و در نتیجه افزایش بیشتر در جریان پیک می شود. در رابطه با این حالت، افت ولتاژ افزایش می­یابد و جریان مقاومتی به بیش از ۵۰۰ درصد از مقدار اسمی آن افزایش می یابد، زیرا نسبت ولتاژ در این مرحله با بهره برداری از یک برقگیر ولتاژ نزدیک به Uc مطابقت دارد، در حالیکه مشخصه ولتاژ – جریان بسیار غیر خطی است. مقدار های جریان همچنان در این مقادیر پایدار بودند. مرحله ۴ شامل تبادل یک واریستور دیگر برای تولید یک وضعیت است که در آن تنش ولتاژ هر واریستور تک بالاتر از حد مجاز ولتاژ کارکرد مداوم آن است. تخلیه توان در برقگیر مقدار زیادی گرما تولید می­کند که محفظه برقگیر قادر به هدایت هوا به محیط نیست. مقادیر جریان مقاومتی و پیک همچنان به طور پیوسته افزایش می یابد؛ برقگیر در حال حاضر در حالت ناپایداری حرارتی است. جریان نشتی مقاومتی در حال حاضر تقریباً ۹۰۰٪ از مقدار اسمی آن و پیک جریان ۵۰۰٪ مقدار اسمی آن است (شکل ۱۷ و ۱۸).

تغییر نسبی جریان نشتی در یک آزمایش تضعیف MOV

جریان در آزمایش تضعیف MOV

این سناریو رفتار یک پشته ZnO که به تدریج آسیب می­بیند را نشان می دهد و اگر آسیب در زمان تشخیص داده نشود، در نهایت به ناپایداری حرارتی منجر می­شود. جریان نشتی مقاومتی در برابر حساسیت به آسیب واریستور ZnO بسیار حساس است و به وضوح نشان دهنده از بین رفتن توان و در نتیجه سلامت برقگیر است. تضعیف ZnO تنها شرطی است که به طور قابل توجه و دائمی جریان مقاومتی را افزایش می دهد.

 

توصیه هایی برای تحلیل صحیح برقگیر

در نهایت تجربیات به دست آمده در خلاصه زیر ارائه می شود که می تواند به عنوان یک راهنما برای تفسیر داده های اندازه گیری جریان نشتی استفاده شود. فرضیه مورد بررسی در این زمینه متفاوت خواهد بود. توصیه ها و موارد زیر ممکن است در تصمیم گیری برای تعمیر و نگهداری برقگیر ها کمک کند. ·       برای ارزیابی صحیح سلامت برقگیر، مشاهده روند نزولی جریان نشتی به جای مقایسه مقادیر مطلق با یک آستانه حداکثر جریان مشکوک، بسیار مهم است.·       اگر علائم مختلفی در یک زمان رخ دهد، ممکن است اشتباهاً موارد اشتباه انتخاب شوند.·       اگر مجدداً تکرار شود، اثرات سیکل جریان نشتی یا گذرا (مانند آلودگی برقگیر) باید در یک فاصله زمانی معین نظارت شود ( کمتر از ۱ روز)·       هنگامی که اندازه­گیری با فرکانس ورودی برابر یا بیشتر از یک روز باشد، توصیه می شود اندازه گیری در شب برای حذف تاثیر نور خورشید انجام گیرد.·       اگر وضعیت روشن نیست، با سازنده برقگیر تماس بگیرید و / یا برقگیر را بررسی کنید. مورد ۱ – افزایش ناگهانی در پیک جریان ، بعدا به مقدار اسمی بر می­گردد، و هیچ تاثیری بر جریان مقاومتی ندارد (شکل ۱۹)

پیکوگرام مورد ۱

 

برقگیر خوب است! برقگیر می تواند تحت تاثیر باران باشد. بررسی آب و هوا گذشته در منطقه، جایی که برقگیر واقع شده است، بررسی کنید. در صورتی که هیچ باران ثبت نشده باشد، ممكن است تحت تأثیر رطوبت، مه، و یا آلودگی باشد. در صورتی که اثر مجددا رخ داد، محفظه مهر و موم شده را برای آلودگی سطحی بررسی کنید. مورد ۲ – افزایش های دوره ای و کاهش به مقدار اسمی پیک جریان ، افزایش مقدار اسمی پیوسته، تاثیر کوچک بر جریان مقاومتی (شکل ۲۰)

پیکوگرام مورد ۲

 

محفظه برقگیراحتمالا با نمک، خاک، مواد شیمیایی و غیره آلودگی شده است. برای آلودگی سطحی، محفظه را بررسی کنید و در صورت لزوم، برای جلوگیری از فرسایش و یا جرقه زدن، برقگیر را تمیز کنید. جریان نشتی پس از تمیز کردن به مقدار نامی می رسد. برقگیر خوب است! مورد ۳ – جریان های پیک با نوسان بسیار زیاد، تغییرات کم در جریان مقاومتی، هیچگونه آلودگی در برقگیر شناسایی نشده است (شکل ۲۱)

پیکوگرام مورد ۳

برقگیر خوب نیست! ممکن است برقگیر از طریق رطوبت به خطر افتاده باشد. برقگیر را برای آلودگی سطحی بررسی کنید و در صورت لزوم پاک کنید. اگر جریان پس از تمیزکاری متوقف نشود، فوراً جایگزینی برقگیر را برای جلوگیری از خرابی خطرناک اعمال کنید.      مورد ۴ – افزایش مقادیر جریان نشتی مقاومتی و خازنی، هیچ آلودگی یا رطوبت شناسایی نشده است. (شکل ۲۲)

پیکوگرام مورد ۴

 

برقگیر خوب نیست! برقگیر ممکن است دارای بلوک های MOV ضعیف باشد. برقگیر را بیشتر بررسی کنید. با سازنده برقگیر تماس بگیرید قبل از اینکه جریان مقاومتی به حداکثر آستانه داده شده برسد آن را تعویض کنید.

 

 

منبع:

VDE-Hochspannungstechnik 2018 ∙ ۱۲٫-۱۴٫۱۱٫۲۰۱۸ in Berlin

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *