كاهش ريسك بوشينگ­ هاي ترانسفورماتور: يك مورد مطالعاتي از جنوب شرقي آسیا

مدل سازی میدان E در خطوط انتقال
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۹
مواد پليمري براي عايق­هاي فشار قوي
تیر ۱۷, ۱۳۹۹

كاهش ريسك بوشينگ­ هاي ترانسفورماتور: يك مورد مطالعاتي از جنوب شرقي آسیا

 

آمارها نشان می­دهد که بوشینگ­ها یکی از اصلی ترین عوامل موثر در خرابی ترانسفورماتورها هستند. بنابراین شکست آن ها تأثیر زیادی بر قابلیت اطمینان و همچنین ایمنی سیستم و اپراتورهای مدیریت دارایی دارد. با توجه به این موضوع، عمده خدمات در جنوب شرقی آسیا اقدام به تحقیق در مورد قابلیت اطمینان بوشینگ بوده و همچنین اقدامات مشترک برای کاهش خرابي بوشینگ را تدوین کردند. این نظرسنجی كه در سال ۲۰۱۵ و توسط INMR و با همكاري مهندسین S. Gobi Kannan ، Chitapon Jedwanna و Henny Ika انجام شد ، به ترتیب در (Tenaga Nasional Berhad) در مالزی، سازمان تولید برق در تایلند (EGAT) و (Perusahaan Listrik Negara) در اندونزی ، خلاصه شکست و علت اصلی در هر یک از شكست ها و خرابي هاي ايجاد شده بین سال های ۲۰۰۱ تا  ۲۰۱۵ را مورد بحث قرار داد. شیوه های مختلف در بین اعضای با هدف بهبود انتخاب ، مشخصات، طراحی ، ارزیابی شرایط ، ذخیره سازی و استفاده از بوشینگ ها مورد بحث قرار گرفت. این تغییرات برای تأثیر واقعی بر ایمنی و عملکرد ترانسفورماتورها و شبکه به عنوان یک اصل ضروری تلقی شد. شیوه های نگهداری موجود، استانداردها و فناوری های بوشینگ همه در صنعت به خوبی تثبیت شده اند، اگر چه هرکدام مزایا و معایب نسبی خود را دارند. اشکال در کارها عمدتا به دلیل تفاوت در استراتژی های موجود برای نگهداری و معیارهای پذیرش برای رفع تخریب بوشينگ است. همچنین از نظر سهولت در نگهداری لوازم یدکی استراتژیک و الزامات بعدی، استاندارد خاصي وجود ندارد. به عنوان مثال ، مضرات کاغذ روغنی آغشته به روغن (OIP) عمدتا مربوط به خطر آتش سوزی و مشکلات زیست محیطی است. در مورد بوشينگ­های آغشته به رزین (RIP)، خطر جذب رطوبت در هنگام ذخیره سازی یک مسئله مهم است. برای تدوین برنامه عملی برای بهبود عملکرد بوشینگ ، باید این معایب را بصورت جداگانه برطرف کرد. با نگاه به آینده ، برخی از تأسيسات عضو نیز راه حل های جدید فن آوری از جمله بوشينگ های مصنوعی آغشته به رزین (RIS) و فناوری موانع رطوبت RIP را که هنوز مورد ارزیابی قرار گرفته اند، راه اندازی کردند.

 

کمیته نگهداری از خدمات ASEAN (JMCC) در سال ۲۰۰۲ تشکیل شد که شامل ۳ سيستم  انتقال در منطقه، یعنی TNB مالزی ، PLN اندونزی و EGAT تایلند است. این تأسيسات اعضا تقریباً ۶۰٪ تقاضای انرژی در منطقه را بر اساس چشم انداز تقاضای انرژی و تأمین انرژی APEC تأمین می كنند. از سال ۲۰۱۶ ، ناوگان نصب شده آنها شامل ۳،۳۶۷ ترانسفورماتور تا ۵۰۰ کیلوولت با ظرفیت نصب کل ۲۹۲،۷۶۰ مگاولت آمپر بود. این شبکه ها در کل ۹۶۷۵۷ کیلومتر خطوط هوايي و کابل را شامل می شود.

شكل ۱: مكان تأسيسات آسيايي

شكل ۲: راهنماي بوشينگ ترانسفورماتور آسيايي

 

در سال های اخیر ، خرابی بوشینگ های ولتاژ بالا تأثیر قابل توجهی در قابلیت اطمینان سیستم و ایمنی سیستم و اپراتورهای مدیریت دارایی در این منطقه داشته است. این موضوع سه تأسيس مهم آسيايي را برانگیخته است تا در یک مطالعه پیمایشی قابلیت اطمینان بوشینگ مشترک و تدوین اقدامات کاهشي خربي برای بهبود عملکرد بوشینگ اقدام کنند. نتیجه این کار انتشار اولین راهنمای بوشینگ ترانسفورماتور (T.2) در سال ۲۰۱۵ بود. این راهنما شامل مجموعه ای از اطلاعات در مورد مشکلات تاریخی، آموخته های تجربه شده ، بهترین روش ها در بین اعضا و اقدامات کاهش خطر است.

 

آمارهاي خرابي و شكست

آماری که شکست های عمده و بزرگ ترانسفورماتورهای قدرت در سیستم اعضای JMCC از سال ۲۰۰۱ تا اواخر سال ۲۰۱۴ نشان می­دهد ، مي­توان نتیجه گرفت که تقریبا ۲۳٪ (یا ۴۸ مورد از همه خرابی ها) ناشی از خرابی بوشينگ ها است. برای اهداف استاندارد، خرابی در نظرسنجی به عنوان رویدادی تعریف شده است که شامل اجزاي اصلی ترانسفورماتور است که نیاز به تعمیر عمده / جایگزینی جزء یا خود ترانسفورماتور دارد.

شکل ۳: خرابی ترانسفورماتور که شامل اصلیترین اجزا توسط تأسيسات از ۲۰۰۱ تا سپتامبر ۲۰۱۴٫

شکل ۴: میزان خرابی و آتش سوزی: ۲۰۰۱ – ۲۰۱۵٫

 

آمار میزان خرابی و آتش سوزی از سال ۲۰۰۱ در شكل ۴ نشان داده شده است. بر اساس این حوادث ، آشکار شد که شکست بوشینگ ها در تاسیسات عضو ، روند رو به رشدی داشته اما در طی ۳ سال گذشته يعني تا سال ۲۰۱۵ ، به صورت مسطح درآمده است. به طور متوسط شامل ​​۵/۳ شکست در سال با ۷۵ درصد آتش سوزی در میان تمام خرابی های بوشینگ بود. هیچ مشکلی در بوشینگ های RIP در طول دوره بررسی به ثبت نرسید و پیشرفت های تحقق یافته در طی دوره ۳ ساله اخیر به احتمال زیاد به دلیل اقدامات پیشگیرانه در بین برنامه های کاربردی برای کاهش احتمال بروز نارسایی ها و خرابي بود.

 

تجزیه و تحلیل توزیع ویبول برای خرابی های بوشينگTNB ، EGAT و PLN نشان می دهد که عمر کلی بوشينگ قبل از خرابی در سطح اطمینان ۹۵٪ پیش بینی می شود که به طور متوسط ​​حدود ۱۵٫۳ سال باشد. شکل ۵ در زیر خلاصه ای از عمر در سال برای تأسيسات مربوطه است ، در EGAT بالاترین رکورد عمر خدمات با میانگین ۱۸/۱۸ سال ثبت شده است.

شکل ۵: تجزیه و تحلیل توزیع ويبول از خرابی بوشينگ: از سال ۲۰۰۱ تا سپتامبر ۲۰۱۴٫

 

جدول ۱ در زیر خلاصه وقایع خرابی و علل ریشه ای احتمالی است ، همانطور که در بررسی قابلیت اطمینان بوشينگ توسط EGAT-TNB-PLN از ۲۰۰۱ تا سپتامبر ۲۰۱۴ ثبت شده است. کارگروه تجزیه و تحلیل دقیق از این علل ریشه ای گزارش شده انجام نداد و صرفاً فرض می کرد که اطلاعات اعضای آن براساس تفسیر آن ها به اندازه کافی دقیق باشد.

 

 

مجموع TNB PLN EGAT احتمال علت ريشه اي
% تعداد خرابي % تعداد خرابي % تعداد خرابي % تعداد خرابي
۲۷٫۱ ۱۳ ۳۶٫۸ ۷ ۴٫۸ ۱ ۶۲٫۵ ۵ خرابي و پيري عايق اصلي
۴٫۲ ۲ ۱۰٫۵ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ نفوذ رطوبت
۸٫۳ ۴ ۱۵٫۸ ۳ ۰ ۰ ۱۲٫۵ ۱ مشكلات شير تست
۸٫۳ ۴ ۱۵٫۸ ۳ ۰ ۰ ۱۲٫۵ ۱ طراحي و ساخت
۱۰٫۴ ۵ ۱۰٫۵ ۲ ۱۴٫۳ ۳ ۰ ۰ حوادث سيستمي و صاعقه
۲٫۱ ۱ ۵٫۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ قوس الكتريكي خارجي
۲٫۱ ۱ ۰ ۰ ۴٫۸ ۱ ۰ ۰ نشت گاز عايق
۳۷٫۵ ۱۸ ۵٫۳ ۱ ۷۶٫۲ ۱۶ ۱۲٫۵ ۱ ناشناخته

 

با استناد به موارد ذكر شده­ي فوق (یعنی جدول ۱ و شکل ۵) می توان نتیجه گرفت که تعداد بالای خرابی های گزارش شده مربوط به موارد عایق اصلی بوده است که تقریباً ۲۷٪ از کل خرابی ها را به همراه داشته است. با این حال پیش بینی می شود این درصد از آنجا که سهم قابل توجهی (۵/۳۷ درصد) از علل اصلی خرابی توسط سازمان های عضو “ناشناخته” است ، بزرگتر باشد. دلیل طبقه بندی آن ها به عنوان “ناشناخته” را می توان با این واقعیت توضیح داد که هیچ تجزیه و تحلیل تفصیلی انجام نشده است. علاوه بر این، برخی از حوادث آنچنان باعث آسیب فاجعه بار به اجزای سيستم زده اند که امکان تجزیه و تحلیل در این زمینه وجود ندارد.

شکل ۵: طبقه بندی ریشه و علت خرابی بوشينگ از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴٫

 

بررسی عملکرد تعمیر و نگهداری

در طول دوره بررسی، مشاهده شد که اعضای تأسيسات برخی از تکنیک های تشخیصی غیر خطی و / یا آنلاین در سیستم های خود برای نظارت بر سلامت بوشينگ استفاده كرده­اند. به این ترتیب، کارگروه به منظور ساده سازی تدوین بهترین شیوه ها و فواصل بهینه برای هر نوع فعالیت نگهداری ، این شیوه های مختلف را گردآوری کرد. جدول ۲ تکنیک های مختلف تشخیصی را در بین تأسيسات عضو خلاصه می کند و نشان می دهد که اين موضوع بسيار وابسته به این است که بوشينگ ها به تنهایی یا در کنار هم نصب شده اند و همچنین کاربرد آن ها چيست.

توجه: R = روتین ، I = تحقیق ، N = مورد استفاده گسترده نیست / تحت مطالعه یا تحقیق توجه داشته باشید: فاصله آزمایش فقط در صورتی انجام می شود که آزمون به صورت روتین انجام شود.

 

عمليات شرايط خدمات روش تشخيصي مشكل
PLN TNB EGAT
R(1Y) يا R(2Y) وابستگي محلي R(4Y) R(6Y) آفلاين ظرفيت خازني / ضريب قدرت رطوبت
R(new) N I (براي ترانسفورماتورهاي ۵۰۰ كيلوولت) آنلاين ظرفيت خازني / ضريب قدرت
I I I آفلاين مقاومت عايق DC
I I I آفلاين يقه گرم
I I I آفلاين پاسخ فركانسي دي الكتريك
I I I آفلاين آزمايش كيفيت روغن
N N N آنلاين تخليه جزئي كرونا
N N N آنلاين ولتاژ موثر راديويي
R(1Y) يا R(2Y) وابستگي محلي R(4Y) R(6Y) آفلاين ظرفيت خازني / ضريب قدرت پيري
N N I (براي ترانسفورماتورهاي ۵۰۰ كيلوولت) آنلاين ظرفيت خازني / ضريب قدرت
N R(4Y) I آفلاين مقاومت عايق DC
N I I آفلاين پاسخ فركانسي دي الكتريك
I I I آفلاين كيفيت روغن / DGA
N R(4Y) R(6Y) آفلاين ظرفيت خازني / ضريب قدرت كندانسور اتصال كوتاه شده
N N I (براي ترانسفورماتورهاي ۵۰۰ كيلوولت) آنلاين ظرفيت خازني / ضريب قدرت
N I I آفلاين تحليل پاسخ دي الكتريك
I N N آنلاين تخليه جزئي تخليه سطح داخلي
    N آنلاين ولتاژ موثر راديوييي
R(1Y) يا R(2Y) وابستگي محلي R(4Y) R(6Y) آفلاين ظرفيت خازني / ضريب قدرت
R(new) N I (براي ترانسفورماتورهاي ۵۰۰ كيلوولت) آنلاين ظرفيت خازني / ضريب قدرت
N I I آفلاين تحليل پاسخ دي الكتريك
I I I آفلاين كيفيت روغن / DGA
R(1m) R(6m) R(6m) آنلاين اسكن با مادون قرمز اتصال ضعيف
R(1w) R(2m) R(1w) آنلاين بازرسي بصري نشت محفظه روغن / آسيب به دليل آلودگي عايقي

جدول ۲: خلاصه تکنیک های تشخیصی که مورد استفاده قرار می گیرند

براساس این بررسی، علیرغم تغییر در استراتژی ها و تکنیک ها، متداول ترین تکنیک های ارزیابی وضعیت بوشينگ درگیر با استفاده از ضریب تخليه (DF) / ضریب توان (PF) و اندازه گیری ظرفیت خازني است. سپس نتایج آزمون در هر مورد با مقادیر نامگذاری یا یافته های آزمایش های قبلی مقایسه شد. افزایش یا کاهش از مقادیر مرجع معمولاً نشانه آلودگی و یا خراب شدن سیستم عایق است. محدودیت های حداکثر تغییر مجاز بسته به تولید کننده و نوع مربوطه می­باشد و این راهنما همچنین حاکی از محدودیت های تفسیر بر اساس آمار جمعیت است (مشترک در میان تأسيسات مشارکت کننده است، همانطور که در بخش زیر نشان داده شده است).

 

طراحی اولیه بوشینگ OIP و RIP یکسان است. با این وجود، تفاوت های خاصی در نتیجه پارامترهای مختلف آزمون پیری آن ها وجود دارد. در مورد بوشينگ OIP ، افزایش ضریب توان یک پارامتر شناخته شده براي نشان دادن پیري عايق است. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل گاز محلول (DGA) ممکن است اطلاعات مربوط به قابلیت اطمینان عملیاتی را ارائه دهد. هرگونه افزایش در ظرفیت C1 نشان دهنده یک شکست جزئی است. با این حال ، اولین خرابي جزئی می­تواند به طور مستقیم با تجزیه کامل عایق، و در نتیجه خرابی فاجعه آمیز دنبال شود. بنابراین ، C1 در واقع یک پارامتر پیری کافی نیست. برای یک بوشينگ RIP ، هرگونه خرابی جزئی محدود به محل آن بدون تعامل با هسته کندانسور است. این موضوع به این دلیل است که هسته کندانسور جامد است، برخلاف هسته کندانسور OIP که در آن گازهای تولید شده و روغن آلوده در کل هسته توزیع می شود. بوشينگ های RIP حاوی روغن نیستند و بنابراین هیچ پیری روغن نمی­تواند رخ دهد. افزایش در ضریب قدرت ناشی از افزایش پيري نیست، بلکه اين رطوبت هوا است که عایق را تضعیف می کند. این معمولاً برای بوشينگ های نصب شده مشکلی ایجاد نمی کند ولي ممکن است در شرایط نامناسب نگهداری شده باشد. با استفاده از روش خشک کردن مناسب ، هرگونه رطوبت ورودی به هسته کندانسور قابل حذف است.

 

در هر دو نوع بوشینگ ، OIP و RIP ، اگر مقادیر اندازه گیری شده با مقادیر آزمون معمول مقایسه شود ، باید از تأثیر ظرفیت های سرگردان استفاده شود. اندازه گیری اثر انگشت که پس از نصب بوشينگ در موقعیت نهایی آن گرفته شده ، بهترین مرجع برای اندازه گیری های بیشتر است.

RIP OIP  
·       تخليه جزئي

·       ظرفيت خازن سرگردان

·     دما /

·       تخليه جزئي

·       ظرفيت خازن سرگردان

·     دما  /

C1
·       ظرفيت خازن سرگردان ·       ظرفيت خازن سرگردان C2
·       رطوبت

·       دما

·       پيري

·       دما

% ضريب قدرت C1
·       رطوبت ·       پيري % ضريب قدرت C2

 

جدول ۳: تأثیر پارامترهای اندازه گیری برای بوشینگ های OIP و RIP.

 

 

بررسی راهنمای تعمیرات و نگهداری

آنالیز هیستوگرام در شکل ۶ بر اساس کل جمعیت ۴۵۱۷ پارامتر اندازه گیری برای ضریب توان انجام شده است.   میانگین کلی ضريب توان بدست آمده از سه عضو مشاركت كننده تقریباً ۰٫۳۱٪ برای بوشينگ OIP و ۰٫۳۳٪ برای بوشينگ های نوع RIP محاسبه شد. اما لازم به ذکر است که اندازه گیری های انجام شده­ي مربوط به PLN، از این میانگین فاصله معنی داری داشت. در برخی از داده ها که ضريب توان بزرگتر از ۱۰% بود در این تجزیه و تحلیل در نظر گرفته نشده است، زیرا مقادیر واقع بینانه فرض نشده بودند.

شکل ۶: تجزیه و تحلیل هیستوگرام برای اندازه گیری داده هاي جمعیت بوشينگ در TNB ، EGAT و PLN.

 

مقادیر در صدهای مختلف بر اساس تجزیه و تحلیل هیستوگرام فوق (نشان داده شده در جدول ۴ و شکل ۷) نشان می دهد که میزان خرابي به حدود ۹۲ درصد در مقدار مطلق ۰٫۵ درصد افزایش می­یابد. این به خوبی با محدوده ذكر شده در IEEE همبستگی دارد و این شیب به میزان قابل توجهی در مقدار ۹۸ درصد ، تقریباً ۰٫۷٪ افزایش می­یابد ، که در اين حالت با محدوده­ي استاندارد IEC همبستگی خوبی دارد.

۹۹ ۹۸ ۹۵ ۹۰ ۵۰ درصد
۰٫۶۸ ۰٫۶۲ ۰٫۵۹ ۰٫۵۴ ۰٫۳۳ RIP
۱٫۱ ۰٫۷۲ ۰٫۵۶ ۰٫۴۷ ۰٫۳۱ OIP
۱٫۰۲ ۰٫۷۱ ۰٫۵۶ ۰٫۴۷ ۰٫۳۲ TNB
۱٫۱۸ ۰٫۹۷ ۰٫۷۶ ۰٫۵۵ ۰٫۳۲ PLN
۰٫۷۶ ۰٫۶ ۰٫۴۸ ۰٫۴۶ ۰٫۲۹ EGAT
۱٫۰۳ ۰٫۷۷ ۰٫۵۸ ۰٫۴۸ ۰٫۳۱ همه

جدول ۴: PF (C1) در صد­های مختلف براي بوشينگ اي OIP و RIP

 

با توجه به این نتیجه گیری، سازمان های عضو موافقت كردند كه درصد ۹۰ به عنوان “حد خوب” برای بوشینگ های خدماتی و همچنین واحدهای جدید در نظر گرفته شود. “حد احتیاط” در محدوده ۹۵ تا ۹۸٪ است. فراتر از محدودیت ۹۸٪ ، بوشينگ در شرایط نامطلوب تلقی می­شود و برای جلوگیری از خرابی نیاز به توجه فوری دارد. اعضای برنامه همچنین به اين نتيجه رسيدند كه مقدار PF مطلق بوشینگ به مواد و طرح بستگی دارد. بنابراین ، ارزیابی بوشینگ بر اساس مقادیر مطلق ممکن است در همه موارد شاخص خوبی نباشد. همچنین توافق شد كه هرگونه تغییر مهم در راه‌اندازی اولیه یا مقدار اولیه ، نگرانی را ایجاد كرده و نیاز به اقدامات فوری اصلاحي داشته باشد. این اطلاعات پس از آن به عنوان مبنایی برای بررسی معیارهای موجود در مورد تعميرات و نگهداري و تدوین استانداردهای جدید ، تحت ضمانت و شرایط خدمات، مورد استفاده قرار گرفت.

شكل ۷: PF (C1) در صد­های مختلف براي بوشينگ اي OIP و RIP

 

 

جدول ۵: راهنمای تفسیر (بهره برداری جدید)

تذكرات محدوده ها پارامتر ها شماره
اگر از محدوده فراتر رفت نتايج با FAT چك شود و بررسي هاي بيشتري صورت پذيرد.

دماي مرجع ميتواند از ميانگين دماي بالاي روغن و دماي محيط براي بوشينگ هاي مورد استفاده در فضاي باز انتخاب شود

۱٫ مقدار مطلق ۰٫۵ در ۲۰ درجه سانتيگراد

۲٫ براي بوشينگ هاي يكسان بين دو فاز بايد سازگار باشد

مقدار ضريب قدرت C1 اصلاح شده به ۲۰ درجه سانتيگراد ۱
بايد بين + و – ۵% مقدار نامي باشد تغيير ظرفيت خازني C1 ۲
از سوابق براي داشتن مرجع بيشتر بهره ببريد محدوده قابل قبولي وجود ندارد مقدار ظرفيت خازني C2 ۳
از سوابق براي داشتن مرجع بيشتر بهره ببريد محدوده قابل قبولي وجود ندارد PF (C2)

با دماي اصلاح نشده

۴

 

 

 

 

جدول ۶: تحت ضمانت بين ۱ تا ۵ سال

تذكرات محدوده ها پارامتر ها شماره
اگر از محدوده فراتر رفت نتايج با FAT چك شود و بررسي هاي بيشتري با OEM يا راهنماي حل مشكلات صورت پذيرد.

دماي مرجع ميتواند از ميانگين دماي بالاي روغن و دماي محيط براي بوشينگ هاي مورد استفاده در فضاي باز انتخاب شود.

براي بوشينگ هاي RIP ضريب اصلاح نياز نيست

۱٫ مقدار مطلق ۰٫۵ در ۲۰ درجه سانتيگراد

۲٫ براي بوشينگ هاي يكسان بين دو فاز بايد سازگار باشد

مقدار ضريب قدرت C1 اصلاح شده به ۲۰ درجه سانتيگراد ۱
بايد بين + و – ۵% مقدار نامي / مباني اوليه باشد تغيير ظرفيت خازني C1 ۲
از سوابق براي داشتن مرجع بيشتر بهره ببريد افزايش يا كاهش از مقادير اوليه سازگار بين فاز ها اهميتي ندارد مقدار ظرفيت خازني C2 ۳
از سوابق براي داشتن مرجع بيشتر بهره ببريد افزايش يا كاهش از مقادير اوليه سازگار بين فاز ها اهميتي ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PF (C2)

با دماي اصلاح نشده

۴
اسكن مادون قرمز بوشينگ ها ۵
براي اصلاح اتصال شرايط بوشينگ ها يا شرايط آزمون: ضعيف: تعمير فوري

احتياط: بازبيني و بررسي بيشتر و تعمير در صورت بدتر شدن اوضاع

خوب: نياز به انجام كاري نيست

حداكثر افزايش دما در حداكثر ميزان بارگزاري

افزايش تغيير دماي اندازه گيري شده

اسكن حرارتي EGAT روي شير تست و بالاي بوشينگ كه يك روش موثر در تشخيص مشكلات حرارتي محلي به شمار مي رود

حداكثر تغيير دماي محيط / مرجع در حداكثر ميزان بارگزاري ترمينال، گيره و كلاهك بوشينگ a
تغيير دماي بين فاز ها  
شير تست بوشينگ، مخزن و كلاهك / سر بوشينگ b
بدنه بوشينگ / سطح (بين فاز ها) c

 

 

 

ملاحظات ضعيف احتياط خوب پارامتر ها شماره
اگر از محدوده فراتر رفت بررسي هاي بيشتري با OEM يا راهنماي حل مشكلات صورت پذيرد.

دماي مرجع ميتواند از ميانگين دماي بالاي روغن و دماي محيط براي بوشينگ هاي مورد استفاده در فضاي باز انتخاب شود.

براي بوشينگ هاي RIP ضريب اصلاح نياز نيست

مقدار مطلق ضريب قدرت C1 اصلاح شده در دماي ۲۰ درجه سانتيگراد ۱
سه بار تغيير از مقدار اويه دو بار تغيير از مقدار اويه  

 

تغيير افزايشي ضريب قدرت C1 از مقدار اوليه ۲
۵  تا ۱۰% تغيير ظرفيت خازني C1 ۳
افزايش يا كاهش از مقادير اوليه سازگار بين فاز ها اهميتي ندارد مقدار ظرفيت خازني C2 ۴
افزايش يا كاهش از مقادير سازگار بين فاز ها اهميتي ندارد ضريب قدرت C2 بدون اصلاح دما ۵
براي اصلاح اتصال شرايط بوشينگ ها يا شرايط آزمون: ضعيف: تعمير فوري

احتياط: بازبيني و بررسي بيشتر و تعمير در صورت بدتر شدن اوضاع

خوب: نياز به انجام كاري نيست

حداكثر افزايش دما در حداكثر ميزان بارگزاري

افزايش تغيير دماي اندازه گيري شده

اسكن حرارتي EGAT روي شير تست و بالاي بوشينگ كه يك روش موثر در تشخيص مشكلات حرارتي محلي به شمار مي رود

  اسكن مادون قرمز بوشينگ ۶
۴۰ – ۷۰ k افزايش حداكثر اختلاف دماي محيط / مرجع در حداكثر ميزان بارگزاري ترمينال، گيره و كلاهك بوشينگ a
۱۰ – ۲۰ k اختلاف دماي بين فاز ها
۱۰ – ۳۵ k شير تست بوشينگ، مخزن و كلاهك / سر بوشينگ b
۵ – ۱۵ k بدنه بوشينگ / سطح بين فاز ها c
تنها براي اهداف بررسي و در شرايط ضروري اگر مقدار ضريب قدرت و C1 از حد ضعيف فراتر رفت استاندار ها و توصيه هاي IEC 61464 و IEC 60296 يا OEM نمونه برداري از روغن ۷

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *