اخبار

خرداد ۴, ۱۳۹۸

كنترل مصرف برق ادارات تهران، اقدامي موثر در افزايش بهره وري انرژي پايتخت

نظارت بر مصرف برق ادارات پايتخت به منظور جلب همكاري دستگاه هاي اجرايي شهر تهران در راستاي كاهش مصرف برق به ويژه در ساعات اوج مصرف، […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

رشد ۴۱ درصدي پيشنهادهاي كاركنان برق منطقه اي باختر در سال ۹۷

با اجراي برنامه هاي انگيزشي و آموزشي در سال ۱۳۹۷ تعداد پيشنهادهاي ارائه شده توسط كاركنان برق منطقه اي باختر از ۴۱ درصد رشد نسبت به […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

به منظور عبور مطمئن از پيك بار ۹۸ درمحدوده برق منطقه اي تهران انجام مي شود اجراي هفت پروژه هدف گذاري شده در استان البرز

رئيس گروه برآوردبار شركت برق منطقه اي تهران اعلام كرد: با برنامه ريزي هاي انجام شده براي سال ۹۸، با اجراي هفت پروژه هدف گذاري شده […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

تمركز توزيع برق خراسان رضوي به اجراي متمركز سيستم HSE

بيست و چهارمين همايش علمي تخصصي شركت توزيع نيروي برق خراسان رضوي با تأكيد بر كاهش ريسك و مخاطرات، الزامات سيستم مديريت HSE ، نقش شركت […]